Salland

Is een regio met gezellige dorpen, monumentale boerderijen, prachtige landgoederen, gerestaureerde molens én de oude hanzestad Deventer. Weidse uiterwaarden, prachtig coulisselandschap en een bosrijke heuvelrug, mooie natuurreservaten & bloeiende heidevelden. Een geweldig decor voor mooie fiets- & wandeltochten. Onderweg heerlijk genieten van Sallandse streekproducten. Er op uit in Salland is een belevenis voor iedereen!

De IJssel

 

De IJssel ligt in een groot dal tussen de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug. De rivier is inclusief alle kronkels ongeveer 125 kilometer lang. De IJssel is één van de mooiste rivieren in Nederland, volgens velen zelfs de allermooiste! De combinatie van stromend water, de uiterwaarden, de natuurgebieden, de gezellige drukte van zowel schepen als pleziervaart maakt de IJssel een toeristische trekker van formaat.

De IJssellinie

 

Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot geheim.Duursche Waarden

Tussen Olst en Wijhe, in de uiterwaarden van de IJssel, ligt het natuurreservaat Duursche Waarden (120 hectare groot). Het gebied bestaat uit rivierarmen, moerassen en stukken bos in de uiterwaarden van de IJssel.

 

Het gebied van de Duursche Waarden kent een grote diversiteit.
Parallel aan de rivier bevinden zich laag- en hooggelegen uiterwaarden en tichelrestruggen, lage oeverwallen en stroomruggen. Er is een oude rivierstrang en een moerassig schietwilgenbos.

Verder kleigaten en schrale en voedselrijke graslanden. Bij de omvorming tot natuurgebied na 1989 werd de dode rivierarm verdiept en weer een aansluiting gegeven op de IJssel. Verder groef men een extra geul waarin zich nieuw moeras zou kunnen ontwikkelen. De zomerdijk verdween waardoor de rivier vaker maar geleidelijker het gebied in- en uitstroomt en zo meer invloed op flora en fauna kan laten gelden. Daardoor kan zich een natuurlijker rivier-ecosysteem ontwikkelen.

 

Beheer met grote grazers voorkomt dat de ruigtes en graslanden dichtgroeien en veranderen in een groot ooibos. Er ontstond daardoor een flinke afwisseling in de vegetatie. Het gebied is vanwege het goed ontwikkelde 20 hectare grote schietwilgenbos Korea en aanwezige sporen van hardhoutooibos aangewezen als bosreservaat. De Schotse hooglanders en IJslandse paarden zijn nu al jaren de enige natuurbeheerders die in het project het ecosysteem beïnvloeden.

Andere natuurbeheerders volgen de ontwikkelingen in het gebied op de voet. Ze constateren dat de weidevogelstand is afgenomen. Daarvoor in de plaats kwamen vogels die een voorkeur voor ruigtes hebben en viseters als de aalscholver, grote zilverreiger en de ijsvogel. Rond de kleiputten kwamen bijzondere amfibieën en libellen terug. Verwacht wordt dat de bever en de das zich in het terrein zullen vestigen.

 

Ten zuidoosten van Fortmond werd in 2007 in het gebied De Enk begonnen met de uitbreiding van het natuurontwikkelingsproject. Er wordt hier onder meer een stelsel van oude geulen uitgegraven dat zal aansluiten op de Duursche Waarden.

 

Bron: wikipedia